TAKUU

LADA takuuehdot:

 1. Takuu kattaa kaikki viat, jotka aiheutuvat valmistus- ja/tai materiaalivirheestä normaalissa käytössä kolmenkymmenen kuukauden tai 100000km aikana, auton ostopäivästä. Maastoautojen (4x4 mallisto) takuu on kaksikymmentäneljä kuukautta tai 60000km. Ensimmäisen vuoden aikana ei ole kilometrirajoitusta.
 1. Takuu kattaa kolmenkymmenen kuukauden ajan ja ilman kilometrirajoitusta maalipinnanvirheet, jos syynä on valmistus- ja/tai materiaalivirhe. (ei koske kiveniskuja ja sopimattomien kemikaalien käytöllä aiheutettuja vaurioita.)
 1. Korin puhkiruostumattomuustakuu kattaa kolmenkymmenen kuukauden ajan ja ilman kilometrirajoitusta korin läpiruostumisen (puhkiruostumisella tarkoitetaan kotelorakenteen sisältä ulospäin tapahtuvaa ruostumista), jos syynä on valmistus- ja/tai materiaalivirhe. "Korilla" tarkoitetaan mitä tahansa Ladan alkuperäisiä korin peltiosia, kuten konepeltiä, ovia, tavaratilan kantta ja lattiapaneelia, mutta ei koriin kiinnitettyjä osia, kuten listoja, puskureita ja saranoita. Korin puhkiruostumattomuustakuu ei koske 4X4-mallistoa, mikäli autoa ei ole ruosteenestokäsitelty ammattiliikeen toimesta 4-viikon sisällä käyttöönottopäivästä.

Huomio!! Suosittelemme kaikkien autojen ruosteenestokasittelyä ja täysikokoisten sisälokasuojien asentamista Suomen olosuhteisiin!! Näin Ladasi palvelee sinua huoletta monet vuodet.

 1. Takuun myöntää Super-Motor Oy, LY 2773777-4 Tampere. Takuualueena on Suomi.
 1. Valtuutettu Lada-korjaamo tekee kaikki takuun piiriin kuuluvat korjaukset veloittamatta osista tai työstä. Maahantuoja voi päätöksensä mukaan joko korjata tai vaihtaa osat.
 1. Takuuehdot
 • Omistajan on huolehdittava ajoneuvon huollosta omistajan käsikirjassa esitettyjen valmistajan määritysten ja ohjeiden mukaan. Muussa tapauksessa huoltoa vaativien kohteiden takuu saattaa raueta.
 • Omistajan vastuulla on säilyttää kaikki tarvittavat tiedot, joilla huollot voidaan todistaa.
 • Kun takuun piiriin kuuluvaa työtä vaativa vika ilmenee, omistajan on vietävä ajoneuvo valtuutetulle Lada-korjaamolle mahdollisimman pian. Näin voidaan estää vikojen laajeneminen ja korjaustarpeen kasvaminen.
 1. Mikäli auto myydään, niin takuu siirtyy automaattisesti ja veloituksetta uudelle omistajalle.
 1. Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, jotka asiakkaalla kuluttajasuojalain mukaan on.
 1. Ladan laadun takeena on kattava takuuturva. Se kattaa kaikki viat, jotka aiheutuvat valmistus- ja/tai materiaalivirheestä. Siksi seuraavat eivät kuulu takuun piiriin:
 • Normaalit äänet, värähtely, kuluminen ja vanheneminen, kuten värimuutokset, haalistuminen tai kosmeettiset viat.
 • Normaalit huoltotyöt, kuten moottorin säädöt, nesteiden ja suodattimien vaihdot, voitelu, puhdistus ja kiillotus, sytytystulppien ja sulakkeiden vaihto sekä kuluneiden pyyhkimensulkien, renkaiden, jarrupalojen ja -kenkien ja kytkinpäällysteiden vaihto. Takuu kuitenkin kattaa nämä palvelut, jos ne ovat välttämätön osa takuunalaista korjausta.
 • Viat ajoneuvoissa, joiden matkamittarilukemaa on muutettu niin, ettei auton todellinen ajokilometrimäärä ole tiedossa.
 • Auto, joka on vaurioituneena tai kadonneena joutunut vakuutusyhtiön tai rahoitusyhtiön lunastamaksi (esimerkiksi tilanteessa, jossa vaurioituneen auton korjauskustannukset nousisivat auton arvoa suuremmiksi).
 • Auton rikkoutumiseen liittyvät seurannais- tai välilliset vahingot. Näihin kuuluvat aiheutunut haitta, kuljetuskustannukset, puhelinkulut ja majoitus, yksityisen tai yrityksen omaisuuden menetykset sekä ansion ja tuoton menetykset.

Seuraavista ulkoisista tekijöistä suoraan tai epäsuorasti aiheutuneet vahingot tai viat:

 • Tulipalo, onnettomuudet tai varkaus.
 • Väärinkäyttö tai huolimattomuus.
 • Kilpa-ajo, ylikuormitus tai muu sopimaton käyttö.
 • Muut kuin, korjaamon koulutetun henkilökunnan tekemät korjaukset.
 • Muiden kuin Lada-alkuperäisosien tai alkuperäisosia laadultaan vastaavien osien asentaminen.
 • Muutokset tai virittäminen, mukaan lukien muiden kuin Lada- alkuperäisvarusteiden asentaminen.
 • Asianmukaisen huollon laiminlyönti, esimerkiksi muiden kuin omistajan käsikirjassa mainittujen nesteiden käyttö.

Kaikki oikeudet takuuehtojen muutoksiin pidätetään.

Lataa takuuehdot PDF

 

© Super-Motor 2016